Over Sensus-methode

Gemeente-processen.be is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Lean methode

Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen, de zaken in het proces die geen toegevoegde waarde leveren, en deze uit het proces te verwijderen.

Concreet is Lean een verbetermethodiek die zich richt op het verbeteren van de processen met als centrale waarde: De klant. Organisaties die gebruik maken van de Lean methode stellen de klantwaarde centraal. Processen worden dusdanig ingericht dat continu de vraag wordt gesteld of een klant bereid zal zijn te betalen voor een bepaalde processtap. Zo niet, dan wordt de processtap verwijderd. Lean bestaat uit een groot aantal tools en methodieken om de processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Centraal binnen Lean staan de  zeven soorten van verspillingen:  wachttijd (doorlooptijden), voorraden, transport, onnodige extra’s, overproductie, defecten (fabricagefouten) en  beweging  (verplaatsing).

Lean en Sensus-methode

Met de Sensus-methode kunt u bedrijfsprocessen in kaart brengen en visualiseren aan de hand van de 8 iconen. Hierdoor worden verspillingen in processen direct duidelijk en zichtbaar. Door het visueel maken van processen krijgt u zicht op de verbetermogelijkheden in uw processen.

De Sensus-consultants hebben veel ervaring met het verbeteren van uw processen conform de Lean-methodiek, met gebruikmaking van de lean-tools. Geen ingewikkelde projecten of programma’s, lean gaat voornamelijk over gezond verstand. De Sensus-consultants kennen de lean-tools en zijn BlackBelt gecertificeerd. Zij kunnen u helpen met het creëren van draagvlak in uw organisatie en het implementeren van de lean methode. Draagvlak voor het lean-verbetertraject en betrokkenheid van alle lagen is van essentieel belang als u wilt dat de organisatie efficiënter gaat werken.

“Ik ben Lean BlackBelt gecertificeerd. Ik kan u helpen met het creëren van draagvlak in uw organisatie en het implementeren van de lean methode. Draagvlak voor het lean-verbetertraject en betrokkenheid van alle lagen is van essentieel belang als u wilt dat de organisatie efficiënter gaat werken!”

Monique van Dodewaard

Lean Black Belt consultant, Sensus-methode

Lean verspillingen

Mailingcyclus Continu verbeteren met Sensus-methode

Verbeteren met Sensus-methode

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.