Over Sensus-methode

Gemeente-processen.be is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Gemeente Bornem deelt processen met andere Vlaamse gemeenten

Gemeente Bornem is sinds enkele jaren actief aan de slag met procesmanagement en de Sensus-methode. De gemeente zocht contact met Stad Turnhout, die graag hun ervaringen op het gebied van procesmanagement en het werken met de Sensus-methode wilden delen. Daarna werd de keuze voor Sensus-methode gemaakt, vooral omdat de eenvoud en het gebruiksgemak erg aansprak. “De combinatie van de Sensus-software met de methodiek is echt een meerwaarde!”, vertelt Liesje Raemdonck, diensthoofd organisatieontwikkeling van Gemeente Bornem.

 

Doel van procesmanagement in de gemeente Bornem is de dienstverlening te vernieuwen en te verbeteren en de kennis te borgen in de organisatie. Bovendien worden verantwoordelijkheden in kaart gebracht en kwaliteitsnormen gekoppeld aan de processen. “We vinden het belangrijk dat medewerkers hierin worden betrokken. De kennis van de processen zit bij de uitvoerders van de taken. Betrek ze en bevraag ze, zij kunnen de knel- en verbeterpunten aangeven. Daar schakelen we liever geen externe partij voor in, we willen echt draagvlak onder de medewerkers verkrijgen op deze manier.”

 

Gemeente Bornem heeft tot nu toe de producten en diensten van de gemeente gedefinieerd en het proceshuis opgezet. Ook de eerste processen zijn al uitgewerkt. De gemeente focust zich nu vooral op mensen bewust maken waar ze mee bezig zijn en de interactie zichtbaar maken tussen de verschillende betrokkenen in een proces. In een verder stadium zullen concrete doelstellingen aan de processen worden gekoppeld. “De uitrol op grote schaal volgt nog. Wanneer ons Intranet klaar is zullen de processen worden gepubliceerd voor alle medewerkers”.

 

“Ik vind het initiatief om processen te delen met andere gemeenten heel goed! Zelf heb ik veel aan de processen van Stad Turnhout gehad, die al waren gepubliceerd bij Sensus-methode. Eigenlijk zijn binnen alle besturen de processen grotendeels hetzelfde. De processen van Stad Turnhout waren heel handig ter inspiratie, bijvoorbeeld om te kijken hoe anderen met bepaalde zaken omgaan. Zeker niet om over te nemen, want dan kom je zelf niets verder, maar als start van je eigen project. Ik hoop dat andere gemeenten ook hun processen gaan delen!”, overtuigt Liesje ons.

 

Liesje Raemdonck is zelf één van de kartrekkers van het procesmanagementproject en werkt met de Sensus-software om de processen vast te leggen. “Handig is dat ik de software al doorhad vóór het volgen van de training. Dat vind ik fantastisch! Het zit zo logisch in elkaar, iedereen kan ermee werken!”

“Ik vind het initiatief om processen te delen met andere gemeenten heel goed! Zelf heb ik veel aan de processen van Stad Turnhout gehad, die al waren gepubliceerd bij Sensus-methode. Eigenlijk zijn binnen alle besturen de processen grotendeels hetzelfde. De processen van Stad Turnhout waren heel handig ter inspiratie, bijvoorbeeld om te kijken hoe anderen met bepaalde zaken omgaan.”

Liesje Raemdonck

Diensthoofd organisatieontwikkeling, Gemeente Bornem

Processen delen bij Gemeente Bornem

Meer weten?

Gratis trial Sensus BPM Modeler

Download gratis trial!

Start met het modelleren en definiëren van processen. Met Sensus BPM Modeler kunt u processen structureren, beheren en delen. Maak een maand gratis gebruik van alle voordelen van Sensus-software voor uw PC of Mac!

Download nu

Sensus-methode procesmanagement aanpak

Brochure

Onze visuele BPM methodiek en praktische werkvormen helpen u uw processen vast te leggen en te verbeteren. Leer meer over de Sensus-methode en onze procesmanagement aanpak en download onze brochure!

Download nu

Gemeente Bornem deelt gemeente processen

Gemeente processen

Samen met een aantal Vlaamse gemeenten hebben wij het initiatief genomen om de beschikbare kennis, vertaald in processen, gratis en publiekelijk beschikbaar te stellen.

Bekijk de processen!