Over Sensus-methode

Gemeente-processen.be is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Gemeente processen

Powered by Sensus process management

Vele gemeenten in België zijn inmiddels ver gevorderd met het beschrijven van hun belangrijkste processen. In de gemeenten, die hun processen hebben beschreven volgens de Sensus-methode, heerst een sterke beleving dat de investering in tijd, geld en de opgedane kennis toebehoort aan de gemeenschap en optimaal ter beschikking gesteld moet worden aan andere gemeenten.

Deze zienswijze staat 100 procent in lijn met de visie van Sensus process management met haar unieke procesmanagement methodiek.  Samen met een aantal Belgische gemeenten hebben wij het initiatief genomen om de beschikbare kennis, vertaald in processen, gratis en publiekelijk beschikbaar te stellen. Centraal staat de drive om kennis te delen en synergie te behalen uit de opgedane kennis. We hopen hiermee gemeenten aan te moedigen hetzelfde te doen en hun vergaarde kennis over processen te delen.

Gemeente Evere

“Wij hebben zelf veel profijt gehad van processtructuren van de andere gemeenten op gemeente-processen.be. Heel nuttig ter inspiratie en als discussiestuk, daar doen wij graag aan mee!”, spreken Yolande Kaulen en Michele Hoeck van de cel Kwaliteit van Gemeente Evere.

Bekijk processen

Stad Turnhout

Vanaf het moment dat Stad Turnhout is begonnen met procesmanagement, met gebruikmaking van de Sensus-methode, is er sprake van een innige samenwerkingsrelatie tussen Stad Turnhout en Sensus-methode B.V. Stad Turnhout is inmiddels ver gevorderd met het beschrijven van haar belangrijkste processen en deelt graag opgedane kennis van processen met andere gemeenten.

Bekijk processen

Gemeente Bornem

Gemeente Bornem zocht contact met Stad Turnhout, die graag hun ervaringen op het gebied van procesmanagement en het werken met de Sensus-methode wilden delen. Daarna werd de keuze voor Sensus-methode gemaakt, vooral omdat de eenvoud en het gebruiksgemak erg aansprak. Ook gemeente Bornem helpt graag andere gemeenten op weg  en deelt haar processen!

Bekijk processen

Beheers- en beleidscyclus

De Beheers- en Beleidscyclus (BBC) is vanaf januari 2014 een verplicht instrument voor de Vlaamse overheden. Een ingrijpende verandering voor Vlaamse overheden, waardoor de noodzaak ontstaat aan een transparante organisatie en helder ingerichte processen. Sensus-methode helpt u op weg bij het implementeren van de beheers- en beleidscyclus.

Sensus-methode

Sensus process management heeft een unieke totaalaanpak ontwikkeld om inzicht te geven in processen. Samen met een aantal Vlaamse gemeenten hebben we het initiatief genomen proceskennis van de gemeenten publiekelijk beschikbaar te stellen. De processen zijn voor iedereen gratis online inzichtelijk in Sensus BPM Online, volledig vastgelegd volgens de Sensus-methodiek.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u wilt deelnemen aan dit initiatief of meer wilt weten over de processen.